UKK

Usein kysytyt kysymykset

Kenelle toiminta on tarkoitettu?
Niille, jotka haluavat järkevää tekemistä selvinpäin. Tämä on hyvä tilaisuus ottaa uusi suunta elämälle: aloittaa uusi tai vanha harrastus, toteuttaa omaa unelmaansa tai löytää uusia kavereita. Pääasiassa toiminta on yli 20-vuotiaille. Mukaan voivat tulla myös ne, jotka haluavat ylläpitää omaa raittiuttaan. Toiminta on itseohjautuvaa ja osallistujista lähtevää. Ryhmissä ei hoideta alkoholiriippuvuutta, joten vakavasta riippuvuudesta kärsiville toiminta ei sovellu.

Voiko ryhmiin tulla, jos on alkoholiriippuvuus?
Ryhmissä ei hoideta alkoholiriippuvuutta. Alkoholiriippuvuudesta kärsiville suositellaan hakeutumista hoitoon, jotta he saavat parhaan mahdollisen tuen. Haastatteluun voi osallistua kuka tahansa, ja siinä pyritään yhdessä pohtimaan paras mahdollinen jatkopaikka haastateltavalle.

Mitä ryhmät tekevät?
Ryhmien tekemistä ei ole etukäteen päätetty. Tekeminen muodostuu ryhmäläisten kiinnostuksen kohteista, halusta oppia ja opettaa. Ryhmä toimii buustina omien haaveiden toteuttamiselle. Esimerkiksi ryhmät voisivat halutessaan opetella graffitimaalausta, tehdä yhdessä musiikkia, ulkoilla tai kalastaa. Tekemisessä taivas on rajana! Tapatuunaus-ohjaajat ovat mukana tasavertaisina osallistujana tukemassa ideoiden toteuttamisessa ja tuomassa omat kontaktinsa avuksi.

Voiko mukaan tulla, vaikka olisi raitistunut?
Ryhmätoiminta sopii henkilöille, joiden raitistumisesta on alle 5 vuotta ja joilla on joko halu jakaa omia kokemuksia tai saada tukea raittiuden ylläpitämiseen.

Mitä ryhmätoimintaan osallistuminen tarkoittaa käytännössä?
Ryhmätoiminnan alussa kaikkien osallistujien kanssa järjestetään täysin luottamuksellinen tapaaminen. Tapaamisissa keskustellaan mm. arjesta, omasta alkoholinkäytöstä ja kiinnostuksen kohteista. Ryhmätoiminta alkaa yhteisellä tutustumis- ja suunnittelutapaamisella, jonka jälkeen ryhmät pyörivät neljä kuukautta tavaten yhdestä viiteen kertaan viikossa. Ryhmissä on aina mukana vertaisohjaaja ja tapaamisissa ideoidaan mahdollista toimintaa. Ryhmät voivat esimerkiksi ulkoilla, toteuttaa musiikkiprojektin, tehdä graffititaidetta, tehdä vapaaehtoistöitä tai käydä kalastamassa. Tai kaikkea tätä!

Minkä takia kaikkien osallistujien kanssa järjestetään keskustelu?
Keskustelut auttavat tulevia ohjaajia kartoittamaan osallistujien kiinnostuksen kohteita ja tukevat ryhmätoiminnan alustavassa suunnittelussa. Keskustelut myös tallennetaan anonyymisti eli niin, että haastateltavia ei voi tunnistaa. Tutkijat analysoivat aineistoa ja tiivistävät keskeisiä asioita ammattilaisten käyttöön. Tarkoitus on 5uoda ihmisten kokemustietoa ammattilaisille tiivistetyssä muodossa. Yksittäisiä henkilöitä ei voida aineistosta tunnistaa eikä aineistoa käsittele muut kuin tutkijat.