Hanke

Kiinnostavaa tekemistä selvinpäin? Tapatuunaus-ryhmien sisältö suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa
Tapatuunaus-hankkeessa pilotoidaan toiminnallisia vertaisryhmiä, joiden sisältö suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa. Ryhmissä tuetaan kiinnostuksen kohteiden löytämistä ja toteutetaan osallistujien ideoita yhdessä selvinpäin. Ryhmiä ohjaavat kokemusasiantuntijat. Pilottiryhmät päättyivät helmikuussa 2018.

Miten motivoida ja tukea asiakasta alkoholinkäytön vähentämisessä?
Vuoden 2018 aikana hankkeessa tuotetaan kokemustietoon perustuvia materiaaleja ammattilaisille, jotka haluavat tukea asiakkaitaan alkoholinkäytön vähentämisessä.


Tapatuunaus – Työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien alkoholinkäytön yhteisölähtöinen vähentäminen -hankkeessa kehitetään yhteisölähtöistä toimintamallia alkoholinkäytön vähentämisen tueksi ja tarjotaan kokemustietoon pohjaavia työkaluja ammattilaisille. Kokonaisuudessaan hanke toteutetaan tutkijoiden, kokemusasiantuntijoiden, ammattilaisten ja ryhmiin osallistuvien yhteistyönä. 

Hankkeen toteuttajana toimii Kuntoutussäätiö yhteistyössä Tatsi ry:n, EHYT ry:n ja Vantaan työllisyyspalveluiden kanssa. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyden edistämisen määrärahalla.

Pilottiryhmät pyörivät lokakuusta 2017 helmikuulle 2018. Ryhmissä tuetaan omien kiinnostuksen kohteiden löytämistä ja toteutetaan osallistujien omia projekteja ja ideoita. Ryhmien vetäjinä toimivat kokemusasiantuntijat.

Vuonna 2018 julkaistaan tulokset piloteista sekä koostetaan opit materiaaleiksi ammattilaisten työn tukemiseksi päihdehaittojen vähentämisessä.

 

Hankkeessa mukana:

Käytä tätä logoa verkossa.     Vantaa-logo-rgb-su-1-1C     tatsilapinakyva     ehyt_tunnus_rgb_03.10.2018