Tapatuunaus-hanke etsii uusia keinoja päihdehaittojen ennaltaehkäisyyn

Petri Hälikkä

Tämän vuoden keväällä sain tiedon alkavasta hankkeesta ja myös mahdollisuuden tutustua siihen lähemmin. Tuon tutustumisen seurauksena kirjoittelen nyt tässä ”tarinaa” hankkeestamme kiinnostuneiden luettavaksi.

”Kohtuukäyttö”, ”normaalikäyttö” ja muut samankaltaiset termit aiheuttavat joskus kiivastakin keskustelua päihdeasioista kiinnostuneissa piireissä. Jo tämän hankkeen alkuvaiheessa teimme selväksi, että emme ole kehittämässä uutta hoitomallia, jossa kuvittelisimme tekevämme päihderiippuvuuteen sairastuneista kohtuukäyttäjiä. Pyrimme tavoittamaan henkilöitä, joiden elämäntilanteissa tapahtuneiden muutosten seurauksena heidän arkirutiininsa ovat muuttuneet ja aiheuttaneet heille huolen tavasta ”ottaa pari”.

Tiedostamme kohderyhmämme tavoittamisen haastavuuden, mutta myös sen, että se on tilastollisesti melko laaja, 400 000-600 000 suomalaista (THL, Tutkimuksesta tiiviisti: 2016_003). Haemme 30 asiasta kiinnostunutta osallistumaan lokakuussa alkaviin pilottiryhmiin, prosentuaalisesti pieni määrä, mutta mistä heidät tavoittaa..?

Selaillessani ko. tilastoja heräsi ihmetykseni sen suhteen, miten vähän julkisuudessa on ollut esillä ennaltaehkäiseviä keinoja, joilla pyrittäisiin estämään riskikäyttäjien joutumista alkoholiriippuvuuden kouriin. Alkoholisairaudella on ICD-luokitus, se on siis sairaus, riippumatta siitä mitä mieltä asiasta ollaan. Julkisuudessa käsitellään laajasti mm. rokotusohjelmia ja muita somaattisten sairauksien ennaltaehkäisyn keinoja. Jos ajatellaan alkoholisairauksien ja jo riskikäytönkin yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia, luulisi asian kiinnostavan.

Tapatuunaus-hankkeessa haemme kokemustietoa sellaisilta kansalaisilta, jotka ovat hakemassa/hakeneet keinoja tavaksi muodostuneen alkoholinkäytön hillitsemiseksi. Toiveeni on, että ryhmä saa sisältään jaettavaksi kokemuksia jotka ovat jotakuta auttaneet ja näin kokemustiedon ydin, toisen kokemuksen hyödyntäminen toteutuisi.

Olen aika huono lukemaan pitkiä kertomuksia selaillessani nettisivuja, ehkä sinäkin olet, joten lopetan tällä kertaa tähän. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä, tai jos ajattelet, että joku lähipiirissäsi voisi olla kiinnostunut osallistumaan, kerrothan hänelle!

Olen Petri (Pete) Hälikkä ja toimin tapatuunaus-hankkeessa kehittäjä-kokemusasiantuntijana. On mukava päästä kertomaan ”Tapatuunaus”-tarina. Tosin kokemusasiantuntijana kertomani eivät ole pelkkiä tarinoita, ei tämäkään.

Pete

Minun tarinani

Huoli, tekemättä jätetyt työt, syyllisyys jne.? Itse tunnen valtavaa syyllisyyttä monista asioista. Muun muassa poikani ripillepääsytilaisuudessa kirkossa haisin kaljalle. Sotilasvalanvannomistilaisuuteen ei ollut mitään mahdollisuuksia lähteä huonon olon vuoksi. Äitinä tunnen suurta häpeää ja syyllisyyttä edelleen, etten ole alkoholismin vuoksi pystynyt ”suoriutumaan” minulle ja pojalleni tärkeistä tapahtumista.

Välitän pojastani paljon. Ennen alkoholisoitumistani olimme hyvin läheisiä. Juomisen jatkuessa ja lisääntyessä hän muutti isänsä luokse asumaan, eikä halunnut edes käydä luonani. Menetin usean vuoden poikani nuoruudesta. Hän on myös todella paljon joutunut kärsimään juomisestani, lähinnä henkisellä puolella.

Koitin korjata tilannetta ostamalla hänelle kaikkea mahdollista mitä hän vain halusi, mutta se ei korvannut tuskaa, jonka olin hänelle aiheuttanut. Muun muassa näistä asioista sain häneltä tekstiviestinä palautetta noin puoli vuotta sitten. Olen surullinen ja hävettää.

En koskaan voinut kuvitella, että minulle voisi käydä näin. Olinhan jo lapsena kotona nähnyt alkoholin aiheuttaman pahuuden ja päättänyt, ettei oma lapseni tule vastaavaa kokemaan.

Poikani on nyt aikuinen ja asuu omillaan. En voi muuttaa mennyttä, mutta tulevaisuuteen voin vaikuttaa.

Toivon, että tarinastani olisi edes jollekin hieman apua.

– Äiti, 50 v.

Tässä blogissa julkaistaan ihmisten tarinoita liittyen alkoholin suurkulutukseen, onnistuneeseen vähentämiseen tai lopettamiseen sekä saatuun tukeen alkoholinkäytön vähentämiseksi.  Jos haluat jakaa meille oman tarinasi, ota yhteyttä.

Oma kokemustieto auttaa muita alkoholinkäytön vähentämisessä 

Maari Parkkinen

Tapatuunaus-hankkeessa tarjoamme vaihtoehtoista tekemistä selvinpäin työelämän ulkopuolella oleville alkoholin vähentämisen tueksi. Toiminta on vertaisohjaajien vetämää ja osallistujien itse suunnittelemaa. Samalla tuomme kokemustietoa ammattilaisten työn tueksi alkoholinkäytön vähentämiseen liittyen.

Olen toiminut Kuntoutussäätiön vetämässä Tapatuunaus-hankkeessa huhtikuusta alkaen, jolloin kehitystyö sai tuulta alleen. Tekeminen on ollut vauhdikasta ja oppiminen päätähuimaavaa. Tarkoitus on yhdessä kehittää vaihtoehtoista tekemistä ja samalla vertaisoppia hyvistä alkoholinkäytön vähentämisen tavoista.

Keskeistä tekemisessämme on kokemustiedon hyödyntäminen ja yhdessä tekeminen. Jatkossa sitä viedään eteenpäin myös ammattilaisille. Hankkeessa työskentelee tutkijoiden lisäksi kaksi kokemusasiantuntijaa. Kaikki pilottiryhmiin osallistuvat voivat myös osallistua tiedon tuottoon ja jalostamiseen. Tämän lisäksi mukaan on osallistunut kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista koostuva kokemusraati, joka on arvioinut viestinnällisiä materiaaleja, ollut mukana suunnittelemassa ryhmätoiminnan raameja ja auttanut miettimään, miten viesti leviäisi mahdollisimman hyvin potentiaalisten osallistujien korviin.

Miksi kokemustiedon hyödyntäminen on niin tärkeää?

Jo rekrytointivaiheessa kävi ilmeiseksi, että tutkijoiden kieli voi kuulostaa jopa luotaantyöntävältä. Kuulusteluissa aikaa viettäneiden korvaan ”haastattelu” kuulostaa pahalta. ”Palvelumuotoilu” ei juuri sanonut mitään ja sanapari ”yhteisölähtöinen toiminta” herätti lähinnä kysymyksiä. ”Alkoholin riskikäyttö” kääntyi käytännönläheiseksi: ”omasta mielestään alkoholia liikaa käyttävät”. Tämän määrittelyn tärkeys on korostunut jaettujen tarinoiden kautta: apua on ollut vaikea saada siinä vaiheessa, kun alkoholinkulutus on ollut vielä suhteellisen vähäistä. Näin siitäkin huolimatta, että henkilö on itse hakenut apua, kun hallinnan tunnetta ei enää ole.

Kun suunnittelutyö tehdään yhteistyössä, aliarvioimiseen ei ole varaa. Jo ensimmäisessä kokemusraadissa yksi raatilaisista totesi, että ”kyllä kaikki tietävät, että ei se ryyppääminen terveellistä ole. Että ei se siitä ole kiinni. Ei tässä idiootteja olla, tietoa on maailma pullollaan.” Niinpä. Silti edelleen runsaasti alkoholia käyttäville suunnattujen testien palaute (esim. AUDIT, WHO:n Assist) kertaa alkoholinkulutuksen terveysriskejä testin tekijälle, jos alkoholinkäyttö ylittää suositukset.

Yhteistyö kokemusasiantuntijoiden kanssa on mahdollistanut tilanteen, jossa ryhmätoimintaa suunnitellaan oikeastaan itselle, ei jollekin toiselle epämääräiselle ”kohderyhmälle”. Alkoholin suurkuluttajia, jotka voisivat hyötyä vaihtoehtoisesta tekemisestä, on kaikissa yhteiskunnan kerroksissa. Eräs mukana olleista totesi osuvasti, että ”köyhä juoppo on nopeasti kadulla. Rikkaat voivat piilotella juomista paljon pidempään”. Alkoholin käyttöä kannattaisi pohtia niin presidentin kuin kadunmiehenkin, sillä juomisen osalta tilanne voi olla yllättävän samankaltainen.

Alkoholin suurkulutukseen liittyvä kokemus häpeästä on tiedostettu jatkuvasti. Harva soittaa pelkän ilmoituksen nähtyään. Kahdenkeskeiset keskustelut, useat tapaamiset ja tutuntuttujen kautta lähetetty sana on tuonut ihmisiä mukaan. Monet ovat innostuneita tekemään asioita yhdessä selvin päin, sillä usealla mukanaolevalla päihteettömiä ystäviä on vähän tai ei juuri ollenkaan. Toisaalta osa on jo raitistuneita, jotka kaipaavat samasta syystä aktiivista uutta porukkaa. Tärkeässä osassa on jälleen olleet kokemusasiantuntijat, joiden sanoittamana viesti ei tule ylhäältä alaspäin, vaan vertaiselta toiselle.

Aikaa on kulunut, mutta sitä on myös säästynyt. Ihmisten mukaan löytämisessä tärkeintä on kohtaamiset kasvokkain. Kun mukana on kokemusasiantuntijoita hankkeen tiimiä myöten, on luottamuksen saavuttaminen ollut nopeampaa.  Tutkijoiden tehtävä on ollut kirjata kysymyksiä, pohtia toiminnan konseptointia ja pitää huolta, että olennaiset asiat tulevat kerrotuksi ja kysytyksi. Samalla tutkijoiden roolina on ollut varmistaa, ettei missään vaiheessa anneta harhaanjohtavaa tai pelkkään mututuntumaan perustuvaa tietoa faktana.

Kokemustietoa on jo opittu arvostamaan. Tämänkin hankkeen porukassa on todettu, että kokemus ja teoria täydentävät toisiaan. Toivon, että jatkossa kokemusasiantuntijoita hyödynnetään yhä enemmän kehittämistyössä ja hankkeissa myös työntekijöinä.

Tapatuunaus-hankkeen Tarinoita-blogissa pääosassa on kokemus; ihmisten tarinat ja näkemykset. Jos haluat jakaa meille oman tarinasi, ota yhteyttä. Julkaisemme tarinoita liittyen alkoholin suurkulutukseen, onnistuneeseen vähentämiseen tai lopettamiseen sekä saatuun tukeen alkoholinkäytön vähentämiseksi.

Hyviä lukuhetkiä!

Maari työskentelee Tapatuunaus-hankkeessa tutkimusjohtajana ja tutkijana.