Tapatuunaus

Tapatuunaus-hankkeen tavoitteena tukea työelämän ulkopuolella olevia alkoholinkäytön vähentämisessä. Hankkeessa kehitetään yhteisölähtöistä toimintamallia ja tuotetaan työkaluja ammattilaisille. Kokonaisuudessaan hanke toteutetaan tutkijoiden, kokemusasiantuntijoiden ja muiden ammattilaisten sekä ryhmiin osallistuvien yhteistyönä.

01,1       02      03(1)